Anmälningsblankett

Anmälningsblankett för medlemskap i bostadsrättsföreningen och eventuellt också som intressent i bostadsprojekt, dvs. som bostadsrättsinnehavare.

PERSONUPPGIFTER:

Namn *

Födelsetid (dag, mån, år) *

Nuvarande adress *

Postadress *

Telefon *

E-post *

Make/makans namn

Antal hemmaboende familjemedlemmar (förutom make/maka)

Barnens födelseår

Nuvarande hemkommun *

Arbetsplats/yrke/pensionerad *

Familjens nuvarande boendeform *

Önskemål om lägenhet, antal rum och kök *