Om oss

Ålands Bostadsrättsförening rf är en ekonomisk förening som är inregistrerad i handelsregistret

Interiör från Lotsgatan 10
Interiör från Lotsgatan 10

Vem som helst har rätt att bli medlem i föreningen. Man kan t.ex. anmäla sina barn till föreningen – och samtidigt ange att deras bostadsbehov blir aktuellt efter tio-femton år. Det är viktigt att bli medlem i ett tidigt skede, eftersom den medlemsnummer man får då man ansluter sig och betalar sin första medlemsavgift är avgörande för tilldelningen av lägenhet!

Varje medlem får alltså en medlemsnummer, som samtidigt är könummer när det gäller tilldelningen av lägenheter som byggs. Samtidigt ger detta en möjlighet att kartlägga vilka typer av lägenheter som skall produceras.

Utmärkande för bostadsrättsbostäderna är att de skall fylla en gedigen standard, inte lyx, men högklassiga. De som kommer med i nya projekt kan även påverka utformningen och inredningen under byggnadstiden.

 VIKTIGT!!! Bostadsrättsföreningen fungerar enligt självkostnadsprincipen – alla pengar som rör sig inom föreningen används för föreningens medlemmar och de boende!!!

Den egna insatsen är 15% av bostadens pris inklusive carport/garage, förråd, tomt, etc.

Exempel: 60 kvm lägenhetsyta á 2.200€ = 132.000, den egna insatsen är 19.800€.

Av bostadsrättsavgiften avgår en del (ca 5%) till en riksomfattande inlösnings-fond för bostadsrätter. Den fonden träder till om en bostadsrättsförening skulle gå i konkurs eller om det skulle bli omöjligt att sälja bostadsrätter som blir lediga. Detta ökar tryggheten i systemet – bostadsrättsinnehavaren är alltid garanterad att få insatsen tillbaka – oberoende vad som händer med föreningen!

Självkostnadsprincipen gäller också när man räknar ut nyttjandeavgiften. Den beräknas så att enbart drifts- kapital- och underhållskostnader ingår. En liten del av nyttjandeavgiften avsätts till en grundreparationsfond, så att föreningen i princip kan grundreparera fastigheterna med 20-25 års mellanrum med i huvudsak egen finansiering.

Grundregeln för bostadsrätt är att man skall bo i sin bostadsrättsbostad. Det betyder att man inte skall inneha en bostadsrätt och en ägobostad samtidigt. Däremot är det fullt möjligt att sälja en bostad i samband med att man flyttar in i en bostadsrätt.

Bostadsrättsbostad söks på basen av egna önskemål. När man blir medlem vet man nödvändigtvis inte vilka hus och bostäder som planeras.När detr blir aktuellt för en medlem att få en bostadsrätt i ett nytt projekt tillfrågas man om önskemål visavi disposition och inredning/utrustning om man önskar avvika från den allmänna standarden. Bostadsrättssystemet är avsett att tillväxa på orten. Då ökar även möjligheten till bostadsbyte beroende på behov och livssituation, t.ex. när en barnfamilj växer eller ett pensionärspar vill byta till en mindre lägenhet. Men det förutsätter en viss mängd bostäder inom systemet.

Var beredd att vänta i kön.

HUR BLIR MAN MEDLEM I FÖRENINGEN?

Om du vill bli medlem i Ålands Bostadsrättsförening r.f. ansöker du om
medlemskap genom att fylla i blanketten nedan som automatiskt sänds
till vår disponent Din Fastighet.

Anmälningsblankett för medlemskap i Ålands Bostadsrättsförening

Styrelsen för Ålands Bostadsrättsförening r.f. (ÅBRF) består av följande personer:

 • Christina (Kicki) von Hertzen, ordförande
  tel. +358 457 5958399, E-post: christina.vonhertzen@aland.net   
 • Torsten Fredriksson, vice ordförande
 • Olle Frankman, medlem
 • Monica Grunér, medlem
 • Karl-Gustav Förström, medlem
 • Maj-Britt Lind, medlem
 • Harry Karlsson, ersättare
 • Susanne Olausson, ersättare
 • Stefan Josefsson, ersättare
 • Boo Meyner, ersättare
 • Kerstin Ramström, ersättare