Bostadsrätt, vad är det?

Bostadsrätt är en trygg boendeform

Bostadsrättssystemet infördes i Finland i början av 1990-talet. I Sverige och i övriga Norden är boendeformen gammal – den infördes i Sverige på 1920-talet, och sedan dess har det byggts mera än 800.000 bostadsrättslägenheter.

Balkonginteriör från Lotsgatan 10
Balkonginteriör från Lotsgatan 10

Boendeformen är en mellanform mellan ägobostad och hyresbostad. Den som får en bostadsrätt betalar 15% av bostadens anskaffningspris. Därutöver betalas en månatlig avgift, som kallas nyttjandeavgift (motsvarar hyra).

Den insats som betalas för bostadsrätten får man tillbaka när man säljer sin bostadsrätt. Insatsen är värdesäkrad, bunden vid byggnadskostnadsindex. Man är alltid garanterad att få tillbaka sin insats. Försäljningen sker via bostads-rättsföreningen.

Bostadsrättsbostaden kan inte överföras genom ombildning till t.ex. bostads-aktiebolag.

Bostadsrätt innebär en garanterad boendetrygghet.

Stadgar för Ålands Bostadsrättsförening

Länken till: